İslam Səfərli epoxası
Sənə nənəm qurban Azərbaycanım  
  Baş səhifə
  Həyatı
  Şanlı həyat
  Şeirlər
  Fotolar
  Forum
  Əlavələr
ŞeirlərSənə nənəm qurban,

Azərbaycanım!

 

Torbağın ətrini sinəmə çəkdim,

Dodağım gül açdı, ürəyim çiçək.

Xəzər sahilində bir çinar əkdim,

Söyüdlər nazlandı gülümsəyərək.

Dəniz mahnısını oxudu sanki,

Ətəyi ləpəli, qırçınlı Bakı...

Kükrədi ilhamım, qaynadı qanım,

Sənə nənəm qurban, Azərbaycanım!

 

Ağ bir şərid kimi uzanıb gedir,

Dumanlı, çiskinli, günəşli yollar,

Bəzisi həyatdan usanıb gedir,

Mənimsə yollarda hekayətim var.

El özü qoruyar axarlı şeiri,

Dağlar quzey qarı şərindən saxlar.

Bağrıma basmasam hər qarış yeri,

Torpaq öz sirrini dərində saxlar.

Aç söylə, qoy bir də alışım, yanım,

Sənə nənəm qurban, Azərbaycanım!

 

Meyvəli bağçalar, bəhərli çöllər,

Ellərə can verib, min şərbət dadır.

Axarlı çaylaqlar, səfalı göllər,

Gümüş şəlalələr  bu torpaqdadır.

Hərdən düşüncələr sarır insanı,

Çayüstü körpülər asma yolumdur.

Bağrıma basmışam Azərbaycanı

Araz bir qolumdur! Kür bir qolum!

Əlvan nağışlısan, doğma məkanım,

Sənə nənəm qurban, Azərbaycanım!

 

Bu necə manadır, bu necə hikmət,

Deyirlər ağlayır bulağın gözü.

Danışır təbiət - şair təbiət,

Qovağın dili var, çinarın sözü.

Mənim də boş yerə sözüm olmayıb,

Qəlbinə dəymədim əsla bir kəsin.

Özgə torpağında gözüm olmayıb,

Ana torpağıma göz dikilməsin!

Əmr et! Keşiyində mətin dayanım,

Sənə nənəm qurban, Azərbaycanım!

 

Azərbaycanım

 

Əziz vətənim, sevdalı diyar,

Ana qoynunda oldum bəxtiyar.

Mingəçevirim nurlu çələngdir.

Doğma Bakımız şərqdə nəhəngdir

Kürüm-Arazım qoşa çayımdır,

Azərbaycanım günüm - ayımdır.

 

Muğandan keçib, Mili dolaşdım,

Şirvan boyunca eli dolaşdım.

Mənə Naxçıvan – buyur dedi,

Gözəl Qarabağ şərqilər dedi.

Kürüm-Arazım qoşa çayımdır,

Azərbaycanım günüm - ayımdır.

 

Şəki yolları dolaybadolay,

Quba bağları yurdumuza pay.

Gəl, yaylaq gözəl, gəl, Aran gözəl,

Astara qəşəng, Lənkaran gözəl.

Kürüm-Arazım qoşa çayımdır,

Azərbaycanım günüm - ayımdır.

 

Xəzərə bax bir gümüş aynadır,

Sumqayıt yenə polad qaynadır.

Paytaxtım mənim, ay baxtım mənim,

Sən nə gözəlsən doğma vətənim.

Kürüm-Arazım qoşa çayımdır,

Azərbaycanım günüm - ayımdır.

 

Əbədi Beşik

 

Babamızın

kölgəli

çətiri bu torpaqdadır,

Qəbiri bu torpaqdadır.

 

Nənəmizin

gül kimi

ətri bu torpaqdadır

Qəbiri bu torpaqdadır.

 

El qədirini bilənin ,

Qədiri bu torpaqdadır,

Qəbiri bu torpaqdadır.

 

Mən də qızıl şahinəm,

Aranlıyam, dağlıyam!

Ulu əcdadım kimi

Torpağıma bağlıyam.

 

O olum beşiyimdir,

O ölüm beşiyimdir!...

 

Döyüşçünün xəyalı

 

Mən indi uzaqda... Cəbhələrdəyəm,

Qarşımda boz otlar, gen səhralar var...

Məni qərq edəndə uçqun xəyallar

Elə zənn edirəm sanki evdəyəm.

Anam xalı salmış, sən çay qoyursan

Çiçəkli eyvana baxır... Baxıram...

Çaydan dəmləyirsən, limon kəsirsən,

Mən isə köksünə bir gül taxıram.

 

Odlu baxışların çevrilir bəri.

O bir cüt ilahi, mavi gözləri –

Süzürəm... Od tutub alışır könül

Yasəmən kolunda bir sona bülbül –

Oxuyur... Mən isə siyah zülfünü

Sevib oxşayıram sakitanə, lal

Bu zaman bir mərmi düşür yaxına

Məni gül eyvandan ayırır xəyal...

 

Yenə cəbhə boyu əsir küləklər,

Görürəm kimsəsiz bir səngərdəyəm

Fikrimi çuğlamış təmiz diləklər

Mənsə uzaqlarda.... Cəbhələrdəyəm.

 

 

 

X A T İ R Ə

 

Döyüş günləriydi... Axşam qabağı

Qəflətən döşümdən aldım bir yara

Yıxıldım, boyadı qanım torpağı,

Yerlər duman idi, üfüqlər qara.

Ayıldım bir zaman... “Axı hardayam?”

Gördüm ki, örtülü bir çadırdayam.

Çarpayı önündə durmuş bir pəri,

Dikilmiş üzümə maral gözləri.

Xoş bir təbəssümlə bu vaxt astadan:

- Yaran incidirmi, - dedi, - ay oğlan?

Gücümü azacıq toplayaraq mən

Dedim: - Kim çıxarmış məni döyüşdən?

O şəfqət bacısı, o maral gözlü,

O xoş təbiətli, o gülər üzlü

Dedi ki, mən səni çıxartdım oğlan,

Tam başqa idi halın o zaman.

Ona ehtiramla dedim: - Ey gözəl,

Mənim xilaskarım  sən imişsən, gəl,

Tutum əllərindən!

Gülümsəyərək

Görüşdü mənimlə o nazlı mələk.

Gecə qoca təbib döşümü yardı,

Mina qəlpəsini çəkib çıxartdı.

Sonra məlhəm qoydu, kəsildi qanım.

Azacıq dincəldi taqətsiz canım.

Günəş zər taxtına çıxdığı zaman

Yenə xilaskar qız girdi qapıdan.

Elə bil bir şəfa gəldi canıma.

O maral baxışlı gəlib yanıma

Dedi: - Günün aydın, necəsən, qardaş?

Bu gün gedəcəksən arxaya birbaş.

Orda sağalarsan, indi bahardır,

Qafqaz, doğrudan da, bir laləzardır....

Yenə ətir saçır güllər, lalələr,

Axır qayalardan gur şəlalələr.

Dedim: - Ay qız, yenə görüşərik biz;

Çünki, bir məqsədlə vurur qəlbimiz...

 

Ötdü günlər, aylar... Sağalaraq mən

Döyüş cəbhəsinə getdim yenidən.

Sarıldım namusla, dostum silaha,

Lakin o gözləri görmədim daha...

 

Qanlı hərb qurtardı, qazandıq zəfər,

Güldü üzümüzə buludsuz səhər.

Keçdi aylar, illər..

Bir gün nagahdan

Xəzər sahilində seyr edən zaman

Mənə həyat verən o qızı gördüm,

Döyüşdə parlayan ulduzu gördüm.

O məni tanıdı “Yaralım” – deyə,

Görüş həyacanlı...

Bu təntənəyə

Yanan qəndillərdən nur səpən Bakı,

Duydu ki, mehriban qucağındakı

Bir cüt zəfər adlı dan ulduzudur,

Öz qalib oğludur, qalıb qazıdır!..

 

 

 

 
   
O ADİ BİR QIZ DEYİL...  
  Paytaxtıma baxıram,
İşıqdan goz qamaşır.
Bakıya təkcə mənim
Sevdiyim qız yaraşır.

Mən hara gedirəmsə,
Gozlərimdə o gulur.
Şirin bir mahnı kimi
Urəyimə suzulur.

Mən onu gorməyəndə
Hər şey gozumdən duşur.
O, şəhərə çıxanda,
Şəhərdə gozəlləşir...

Uzunun qızartısı
Min çiçəyin rəngidir.
O, adı bir qız deyil,
Gozəllik çələngidir...

şair İslam Səfərli
 
BAHAR UMİDLİ NAZIN  
  Sevgilim, qulaq as bir,
Həyat sevəni sevir.
Mənə də ilham verir
Sənin sukutlu nazın.

Qəlbimə axsan əgər,
Kirpiyim nur çiləyər.
Eşqimi inciləyər,
Bahar umidli nazın.

Hərslətlə yananda mən,
Uçub getdin goyunən.
Guldu ağ tul geyinən
Durna buludlu nazın..

şair İslam Səfərli
 
adminlə əlaqə:  
  elchinsafarli@bk.ru  
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol